Skip to main content

Vaporacija značenje

šta znači Vaporacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vaporacija (latinski vaporatio) isparavanje, vetrenje;isto znači i evaporacija.

Reč Vaporacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. вапоратио) испаравање, ветрење; уп. евапорација.


Vaporozan parovit, pun pare, parni; maglovit, nejasan, mutan....
Vaporirati pušiti se, ispa-ravati, pretvarati se u paru; isparavati, pretvarati...
Vaporimetar instrument za određivanje zapremine ili pritiska pare....
Vaporizirati ispariti, pretvoriti u paru; razbiti u kapljice, poprskati prskalic...
Vaporizacija isparavanje, pretvaranje u paru....
Vaporizater sprava za izbacivanje tečnosti u obliku tečne prašine; prskalica, ...
Sve reči na slovo v