Skip to main content

Vaporirati značenje

šta znači Vaporirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Vaporirati (latinski vaporare) pušiti se, ispa-ravati, pretvarati se u paru; isparavati, pretvarati u paru.

Reč Vaporirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. вапораре) пушити се, испа-равати, претварати се у пару; испаравати, претварати у пару.


Vaporozan parovit, pun pare, parni; maglovit, nejasan, mutan....
Vaporirati pušiti se, ispa-ravati, pretvarati se u paru; isparavati, pretvarati...
Vaporimetar instrument za određivanje zapremine ili pritiska pare....
Vaporizirati ispariti, pretvoriti u paru; razbiti u kapljice, poprskati prskalic...
Vaporizacija isparavanje, pretvaranje u paru....
Vaporizater sprava za izbacivanje tečnosti u obliku tečne prašine; prskalica, ...
Sve reči na slovo v