Skip to main content

Vaporimetar značenje

šta znači Vaporimetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Vaporimetar (latinski vapor, od grčke reči: metron) instrument za određivanje zapremine ili pritiska pare.

Reč Vaporimetar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. вапор, грч. метрон) инструмент за одређивање запремине или притиска паре.


Vaporozan parovit, pun pare, parni; maglovit, nejasan, mutan....
Vaporirati pušiti se, ispa-ravati, pretvarati se u paru; isparavati, pretvarati...
Vaporimetar instrument za određivanje zapremine ili pritiska pare....
Vaporizirati ispariti, pretvoriti u paru; razbiti u kapljice, poprskati prskalic...
Vaporizacija isparavanje, pretvaranje u paru....
Vaporizater sprava za izbacivanje tečnosti u obliku tečne prašine; prskalica, ...
Sve reči na slovo v