Skip to main content

Vaporizirati značenje

šta znači Vaporizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Vaporizirati (fr. vaporiser) ispariti, pretvoriti u paru; razbiti u kapljice, poprskati prskalicom, raspršivačem.

Reč Vaporizirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. вапорисер) испарити, претворити у пару; разбити у капљице, попрскати прскалицом, распршивачем.


Vaporozan parovit, pun pare, parni; maglovit, nejasan, mutan....
Vaporirati pušiti se, ispa-ravati, pretvarati se u paru; isparavati, pretvarati...
Vaporimetar instrument za određivanje zapremine ili pritiska pare....
Vaporizirati ispariti, pretvoriti u paru; razbiti u kapljice, poprskati prskalic...
Vaporizacija isparavanje, pretvaranje u paru....
Vaporizater sprava za izbacivanje tečnosti u obliku tečne prašine; prskalica, ...
Sve reči na slovo v