Skip to main content

Vezikancije značenje

šta znači Vezikancije

Na latinici: Definicija i značenje reči Vezikancije (latinski vesicantia) pl.medicina: sredstva za izazivanje plikova na koži radi odstranjivanja zapaljenja u unutrašnjem delu tela, npr. slačica islično:

Reč Vezikancije sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. весицантиа) пл. мед. средства за изазивање пликова на кожи ради одстрањивања запаљења у унутрашњем делу тела, нпр. слачица и сл.


Vezir na Istoku: titula visokog državnog činovnika; u bivšoj Turskoj Care...
Vezikularan mehurast, u obliku mehurića...
Vezikator farm. bešič-nik, vrsta melema u obliku šipke, neprijatna mirisa i c...
Vezikancije pl. med. sredstva za izazivanje plikova na koži radi odstranjivanja ...
Vezika aiat. mehur, bešika, naročito mokraćni mehur, ; vezikalne arterije ...
Sve reči na slovo v