Skip to main content

Vezikularan značenje

šta znači Vezikularan

Na latinici: Definicija i značenje reči Vezikularan (latinski vesicularis) mehurast, u obliku mehurića

Reč Vezikularan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. весицуларис) мехураст, у облику мехурића


Vezir na Istoku: titula visokog državnog činovnika; u bivšoj Turskoj Care...
Vezikularan mehurast, u obliku mehurića...
Vezikator farm. bešič-nik, vrsta melema u obliku šipke, neprijatna mirisa i c...
Vezikancije pl. med. sredstva za izazivanje plikova na koži radi odstranjivanja ...
Vezika aiat. mehur, bešika, naročito mokraćni mehur, ; vezikalne arterije ...
Sve reči na slovo v