Skip to main content

Vezir značenje

šta znači Vezir

Na latinici: Definicija i značenje reči Vezir (arap. wazer,od turske reči: vezir) na Istoku: titula visokog državnog činovnika; u bivšoj Turskoj Carevini: titula mini-strapredsednika (veliki vezir).

Reč Vezir sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. wазер, тур. везир) на Истоку: титула високог државног чиновника; у бившој Турској Царевини: титула мини-страпредседника (велики везир).


Vezir na Istoku: titula visokog državnog činovnika; u bivšoj Turskoj Care...
Vezikularan mehurast, u obliku mehurića...
Vezikator farm. bešič-nik, vrsta melema u obliku šipke, neprijatna mirisa i c...
Vezikancije pl. med. sredstva za izazivanje plikova na koži radi odstranjivanja ...
Vezika aiat. mehur, bešika, naročito mokraćni mehur, ; vezikalne arterije ...
Sve reči na slovo v