Skip to main content

Vezikator značenje

šta znači Vezikator

Na latinici: Definicija i značenje reči Vezikator (od latinske reči: vesicatorium)farmacija: bešič-nik, vrsta melema u obliku šipke, neprijatna mirisa i crnkast, sastoji se od praha istucanih zelenih bubaka (špan-skih buba), terpentina, žutog voska, smole, mastiksa; ima svojstvo da na zdravoj koži bez bola izvlači mehurove, a u narodu se upotrebljava kao lek protiv zapaljenja plućne maramice, reumatizma i DR

Reč Vezikator sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. весицаториум) фарм. бешич-ник, врста мелема у облику шипке, непријатна мириса и црнкаст, састоји се од праха истуцаних зелених бубака (шпан-ских буба), терпентина, жутог воска, смоле, мастикса; има својство да на здравој кожи без бола извлачи мехурове, а у народу се употребљава као лек против запаљења плућне марамице, реуматизма и ДР


Vezir na Istoku: titula visokog državnog činovnika; u bivšoj Turskoj Care...
Vezikularan mehurast, u obliku mehurića...
Vezikator farm. bešič-nik, vrsta melema u obliku šipke, neprijatna mirisa i c...
Vezikancije pl. med. sredstva za izazivanje plikova na koži radi odstranjivanja ...
Vezika aiat. mehur, bešika, naročito mokraćni mehur, ; vezikalne arterije ...
Sve reči na slovo v