Skip to main content

Volabilitet

Šta znači Volabilitet


Volabilitet značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volabilitet (od latinske reči: volabilitas) povrpšost, nestalnost

Reč Volabilitet napisana unazad: tetilibalov

Volabilitet se sastoji od 11 slova.

sta je Volabilitet

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...