Skip to main content

Volutacija značenje

šta znači Volutacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Volutacija (latinski volutatio) valjanje;figurativno: nepostojanost, nestalnost.

Reč Volutacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. волутатио) ваљање; фиг. непостојаност, несталност.


Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo v