Skip to main content

Voli me tangere značenje

šta znači Voli me tangere

Na latinici: Definicija i značenje reči Voli me tangere (latinski noli me tangere) ne diraj me, ne dodiruj me!;slikarstvo:prikazivanje prizora kada Hristos, ustavši iz groba, kaže Magdaleni: „Ne dodiruj me!" (Jov. 20,17); bog. mimoza;medicina: naziv za rane, naročito sifilisne, koje se lokalnim lečenjem pogoršava ju; muz. tremulant na orguljama;figurativno: stvar koju je bolje ne dirati.

Reč Voli me tangere sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. ноли ме тангере) не дирај ме, не додируј ме!; слик.приказивање призора када Христос, уставши из гроба, каже Магдалени: „Не додируј ме!" (Јов. 20,17); бог. мимоза; мед. назив за ране, нарочито сифилисне, које се локалним лечењем погоршава ју; муз. тремулант на оргуљама; фиг. ствар коју је боље не дирати.


Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo v