Skip to main content

Volšeban

Šta znači Volšeban


Volšeban značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volšeban (rus.) natprirodan, čudotvoran, mađijski.

Reč Volšeban napisana unazad: nabešlov

Volšeban se sastoji od 8 slova.

sta je Volšeban

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...