Skip to main content

Volšeban značenje

šta znači Volšeban

Na latinici: Definicija i značenje reči Volšeban (rus.) natprirodan, čudotvoran, mađijski.

Reč Volšeban sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (рус.) натприродан, чудотворан, мађијски.


Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo v