Skip to main content

Voluta

Šta znači Voluta


Voluta značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Voluta (latinski voluta) apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku puža, uvojnica; zoologija: uvijeni puž.

Reč Voluta napisana unazad: atulov

Voluta se sastoji od 6 slova.

sta je Voluta

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...