Skip to main content

Voluta značenje

šta znači Voluta

Na latinici: Definicija i značenje reči Voluta (latinski voluta) apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku puža, uvojnica;zoologija: uvijeni puž.

Reč Voluta sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. волута) апx. украс на стубовима у облику завојице, спирале, шара у облику пужа, увојница; зоол. увијени пуж.


Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo v