Skip to main content

Volantai

Šta znači Volantai


Volantai značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volantai (latinski volans, od francuske reči: volant) koji leti, leteći, koji je u letu, lepršav.

Reč Volantai napisana unazad: iatnalov

Volantai se sastoji od 8 slova.

sta je Volantai

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...