Skip to main content

Volapik

Šta znači Volapik


Volapik značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volapik (volapuk = eng. world svet, speak govoriti) međunarodni, svetski jezik, prethodnik esperanta, pronalazak nemačkog sveštenika J. M Šlajera (Schleyer, 1831— 1912).

Reč Volapik napisana unazad: kipalov

Volapik se sastoji od 7 slova.

sta je Volapik

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...