Skip to main content

Volatilan

Šta znači Volatilan


Volatilan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volatilan (latinski volatilis) hemija: koji može da se pretvori u gas ili u paru, isparljiv.

Reč Volatilan napisana unazad: nalitalov

Volatilan se sastoji od 9 slova.

sta je Volatilan

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...