Skip to main content

Volatilizirati

Šta znači Volatilizirati


Volatilizirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volatilizirati (od latinske reči: volatilisare) hemija: ispariti, isparava™, pretvoriti (ili: pretvarati) u paru ili gas.

Reč Volatilizirati napisana unazad: itarizilitalov

Volatilizirati se sastoji od 14 slova.

sta je Volatilizirati

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...