Skip to main content

Volens-nolens

Šta znači Volens-nolens


Volens-nolens značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volens-nolens (latinski volensnolens) „hteone hteo", to jest kad se nešto u svakom slučaju mora učiniti, bez obzira na lično raspoloženje.

Reč Volens-nolens napisana unazad: snelon-snelov

Volens-nolens se sastoji od 13 slova.

sta je Volens-nolens

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...