Skip to main content

Volicija

Šta znači Volicija


Volicija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volicija (latinski volitio) psihologiji: htenje, volja, pojedinačni akt volje, izraz volje

Reč Volicija napisana unazad: ajicilov

Volicija se sastoji od 8 slova.

sta je Volicija

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...