Skip to main content

Volo

Šta znači Volo


Volo značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volo (latinski volo hoću) sik volo, sikjubeo(.: at. sic volo, sic jubeo) tako hoću, tako zapovedam, to jest umesto svih razloga neka važi moja volja (po jednom stihu iz Juvenalovih satira).

Reč Volo napisana unazad: olov

Volo se sastoji od 4 slova.

sta je Volo

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...