Skip to main content

Volonter

Šta znači Volonter


Volonter značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volonter (od francuske reči: volontaire, latinski voluntarius) onaj koji služi dobrovoljno i besplatno; dobrovoljac (vojnik).

Reč Volonter napisana unazad: retnolov

Volonter se sastoji od 8 slova.

sta je Volonter

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...