Skip to main content

Volt

Šta znači Volt


Volt značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volt (skr. V) fizika: jedinica za merenje napona u Međunarodnom sistemu jedinica; predstavlja onaj napon na homogenom žičanom provodniku kroz koji prolazi struja od 1 ampera, a utrošena snaga između te dve tačke iznosi 1 vat; naziv po italijanskom fizičaru Alesandru Volti.

Reč Volt napisana unazad: tlov

Volt se sastoji od 4 slova.

sta je Volt

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...