Skip to main content

Volta-elektrometar

Šta znači Volta-elektrometar


Volta-elektrometar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volta-elektrometar (A. Volta, od grčke reči: elektron, metron) fizika: v. voltametar.

Reč Volta-elektrometar napisana unazad: ratemortkele-atlov

Volta-elektrometar se sastoji od 18 slova.

sta je Volta-elektrometar

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...