Skip to main content

Volta-elektrometar značenje

šta znači Volta-elektrometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Volta-elektrometar (A. Volta, od grčke reči: elektron, metron)fizika: v. voltametar.

Reč Volta-elektrometar napisana unazad: ratemortkele-atloV i sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (А. Волта, грч. електрон, метрон) физ. в. волтаметар.

Slično: 
Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo v