Skip to main content

Voltaizam značenje

šta znači Voltaizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Voltaizam (A. Volta,od francuske reči: voltaisme)fizika: galvanski elektricitet, galvanizam.

Reč Voltaizam napisana unazad: maziatloV i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (А. Волта, фр. волтаисме) физ. галвански електрицитет, галванизам.

Slično: 
Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo v