Skip to main content

Voltametar značenje

šta znači Voltametar

Na latinici: Definicija i značenje reči Voltametar (A. Volta, od grčke reči: metron)fizika: sprava za merenje elektrolizom izdvojenih količina supstanca; izmeri li se istovremeno vreme prolaska struje, onda deoba izdvojene količine vremenom daje u jedinici vremena izdvojenu količinu, a odatle se dobija u jedinici vremena kroz aparat protekla količina elektriciteta,to jest ja-čina struje (pod pretpostavkom da je za sve vreme zbivanja struja stalna); dakle, voltametar služi i za merenje jačine struje;isto znači i voltmetar.

Reč Voltametar napisana unazad: voltametar i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (А. Волта, грч. метрон) физ. справа за мерење електролизом издвојених количина супстанца; измери ли се истовремено време проласка струје, онда деоба издвојене количине временом даје у јединици времена издвојену количину, а одатле се добија у јединици времена кроз апарат протекла количина електрицитета, тј. ја-чина струје (под претпоставком да је за све време збивања струја стална); дакле, волтаметар служи и за мерење јачине струје; уп. волтметар.

Slično: 
Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo v