Skip to main content

Voltametar

Šta znači Voltametar


Voltametar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Voltametar (A. Volta, od grčke reči: metron) fizika: sprava za merenje elektrolizom izdvojenih količina supstanca; izmeri li se istovremeno vreme prolaska struje, onda deoba izdvojene količine vremenom daje u jedinici vremena izdvojenu količinu, a odatle se dobija u jedinici vremena kroz aparat protekla količina elektriciteta, to jest jačina struje (pod pretpostavkom da je za sve vreme zbivanja struja stalna); dakle, voltametar služi i za merenje jačine struje; isto znači i voltmetar.

Reč Voltametar napisana unazad: ratematlov

Voltametar se sastoji od 10 slova.

sta je Voltametar

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...