Skip to main content

Voltera značenje

šta znači Voltera

Na latinici: Definicija i značenje reči Voltera (fr. voltaire) velika naslonjača s niskim sedištem a visokim naslonom za glavu, nazvala po francuskom pesniku i filozofu Velteru.

Reč Voltera napisana unazad: voltera i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. волтаире) велика наслоњача с ниским седиштем а високим наслоном за главу, назвала по француском песнику и филозофу Велтеру.

Slično: 
Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo vZnačenje Šta znači