Skip to main content

Volterizam značenje

šta znači Volterizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Volterizam filozofija i način mišljenja francuskog filozofa Voltera (1694— 1778); frivolan, epikurejski način mišljenja, kao kod Voltera; volterijanizam.

Reč Volterizam napisana unazad: volterizam i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: филозофија и начин мишљења француског филозофа Волтера (1694— 1778); фриволан, епикурејски начин мишљења, као код Волтера; волтеријанизам.

Slično: 
Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo v