Skip to main content

Volti subito značenje

šta znači Volti subito

Na latinici: Definicija i značenje reči Volti subito (ital. volti subito) muz. brzo okreni (na notama).

Reč Volti subito sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (итал. волти субито) муз. брзо окрени (на нотама).


Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo v