Skip to main content

Volti subito

Šta znači Volti subito


Volti subito značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volti subito (od italijanske reči: volti subito) muz. brzo okreni (na notama).

Reč Volti subito napisana unazad: otibus itlov

Volti subito se sastoji od 12 slova.

sta je Volti subito

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...