Skip to main content

Voltin elemenat značenje

šta znači Voltin elemenat

Na latinici: Definicija i značenje reči Voltin elemenat fiz. galvanski elemenat sastavljen od cinka, bakra i sumporne kiseline.

Reč Voltin elemenat sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: физ. галвански елеменат састављен од цинка, бакра и сумпорне киселине.


Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo v