Skip to main content

Voltin elemenat

Šta znači Voltin elemenat


Voltin elemenat značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Voltin elemenat fizika: galvanski elemenat sastavljen od cinka, bakra i sumporne kiseline.

Reč Voltin elemenat napisana unazad: tanemele nitlov

Voltin elemenat se sastoji od 15 slova.

sta je Voltin elemenat

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...