Skip to main content

Voltin stub

Šta znači Voltin stub


Voltin stub značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Voltin stub fizika: stub sastavljen od mnogo elemenata naslaganih jedan preko drugog redom bakar — tečnost (razređene H2SO4) — cink.

Reč Voltin stub napisana unazad: buts nitlov

Voltin stub se sastoji od 11 slova.

sta je Voltin stub

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...