Skip to main content

Voltin stub značenje

šta znači Voltin stub

Na latinici: Definicija i značenje reči Voltin stub fiz. stub sastavljen od mnogo elemenata naslaganih jedan preko drugog redom bakar — tečnost (razređene H2SO4) — cink.

Reč Voltin stub sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: физ. стуб састављен од много елемената наслаганих један преко другог редом бакар — течност (разређене Х2СО4) — цинк.


Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo v