Skip to main content

Voltižirati

Šta znači Voltižirati


Voltižirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Voltižirati (od francuske reči: voltiger, od italijanske reči: volteggiare) vešto se baciti na konja ili sa konja; praviti veštačke skokove; igrati na konopcu; figurativno: brzo prelaziti s predmeta na predmet

Reč Voltižirati napisana unazad: itarižitlov

Voltižirati se sastoji od 11 slova.

sta je Voltižirati

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...