Skip to main content

Voltižirati značenje

šta znači Voltižirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Voltižirati (fr. voltiger,od italijanske reči: volteggiare) vešto se baciti na konja ili sa konja; praviti veštačke skokove; igrati na konopcu;figurativno: brzo prelaziti s predmeta na predmet

Reč Voltižirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. волтигер, итал. волтеггиаре) вешто се бацити на коња или са коња; правити вештачке скокове; играти на конопцу; фиг. брзо прелазити с предмета на предмет


Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo v