Skip to main content

Voltmetar

Šta znači Voltmetar


Voltmetar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Voltmetar (A. Volta, od grčke reči: metron) fizika: instrumenat za merenje potencijalne razlike, naponske razlike; isto znači i voltametar.

Reč Voltmetar napisana unazad: ratemtlov

Voltmetar se sastoji od 9 slova.

sta je Voltmetar

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...