Skip to main content

Volumetar

Šta znači Volumetar


Volumetar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volumetar (latinski volumen, od grčke reči: metron) fiziološki aparat za merenje promena u zapremini pojedinih delova živog čovečjeg ili životinjskog tela.

Reč Volumetar napisana unazad: ratemulov

Volumetar se sastoji od 9 slova.

sta je Volumetar

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...