Skip to main content

Volumetrija

Šta znači Volumetrija


Volumetrija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Volumetrija (latinski volumen, metria) veština merenja zapremine; fizkol merenje promena u zapremini pojedinih delova čovečjeg ili životinjskog tela; hemija: određivanje količine rastvorene materije.

Reč Volumetrija napisana unazad: ajirtemulov

Volumetrija se sastoji od 11 slova.

sta je Volumetrija

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...