Skip to main content

Voluntaristi

Šta znači Voluntaristi


Voluntaristi značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Voluntaristi (latinski voluntas volja) fil. pristalice voluntarizma

Reč Voluntaristi napisana unazad: itsiratnulov

Voluntaristi se sastoji od 12 slova.

sta je Voluntaristi

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...