Skip to main content

Voluntarizam značenje

šta znači Voluntarizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Voluntarizam (latinski voluntas volja) fčl. filozofski pravac (psihološki i metafi-zički) koji smatra za bitno svojstvo duše volju, a ne intelekat, koji, dakle, objašnjava bitnost života pomoću volje kao osnovne funkcije duševnog života (Šopenhauer, Bunt).

Reč Voluntarizam sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. волунтас воља) фчл. филозофски правац (психолошки и метафи-зички) који сматра за битно својство душе вољу, а не интелекат, који, дакле, објашњава битност живота помоћу воље као основне функције душевног живота (Шопенхауер, Бунт).


Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo v