Skip to main content

Voluntarizam

Šta znači Voluntarizam


Voluntarizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Voluntarizam (latinski voluntas volja) fčl. filozofski pravac (psihološki i metafizički) koji smatra za bitno svojstvo duše volju, a ne intelekat, koji, dakle, objašnjava bitnost života pomoću volje kao osnovne funkcije duševnog života (Šopenhauer, Bunt).

Reč Voluntarizam napisana unazad: maziratnulov

Voluntarizam se sastoji od 12 slova.

sta je Voluntarizam

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...