Skip to main content

Voluntas ultima

Šta znači Voluntas ultima


Voluntas ultima značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Voluntas ultima (latinski voluntas ultima) pravo: poslednja volja, testamenat.

Reč Voluntas ultima napisana unazad: amitlu satnulov

Voluntas ultima se sastoji od 15 slova.

sta je Voluntas ultima

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...