Skip to main content

Voluntas

Šta znači Voluntas


Voluntas značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Voluntas (latinski voluntas, volo hoću) volja; stat pro racione voluntas (latinski stat pro ratione voluntas) važi umesto razloga volja

Reč Voluntas napisana unazad: satnulov

Voluntas se sastoji od 8 slova.

sta je Voluntas

Slično:
Šta znači Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Šta znači Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Šta znači Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redn...
Šta znači Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Šta znači Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u...
Šta znači Voluptuozan sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun v...