Skip to main content

Voluptuozan značenje

šta znači Voluptuozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Voluptuozan (latinski voluptuosus, voluptas pohota) sladostrasan, strasan, pohotljiv; zabavan, prijatan, pun veselja.

Reč Voluptuozan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. волуптуосус, волуптас похота) сладострасан, страсан, похотљив; забаван, пријатан, пун весеља.


Voli me tangere ne diraj me, ne dodiruj me!; slik.prikazivanje prizora kada Hristos...
Volšebnik čarobnjak, mađioničar....
Volšeban natprirodan, čudotvoran, mađijski....
Volfram hem. veoma tvrd i otporan metal, atomska masa 183,85, redni broj 74...
Volutacija valjanje; fig. nepostojanost, nestalnost. ...
Voluta apx. ukras na stubovima u obliku zavojice, spirale, šara u obliku pu...
Sve reči na slovo v