Skip to main content

Votiv značenje

šta znači Votiv

Na latinici: Definicija i značenje reči Votiv (latinski vovere zavetovati, votivum) etn. zavetna žrtva ili dar božanstvima, sve-cima, crkvama i dr.; prinosi se u poljo-privrednim proizvodima ili u izrađevi-nama od gvožđa, zlata, srebra ili voska.

Reč Votiv sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. вовере заветовати, вотивум) етн. заветна жртва или дар божанствима, све-цима, црквама и др.; приноси се у пољо-привредним производима или у израђеви-нама од гвожђа, злата, сребра или воска.


Votum kurijatum ukupan, zajednički glas; up. kurijski glas. ...
Votum konzultativum prav. savetodavni glas....
Votum decizivum prav. odlučujući glas....
Votum virile kneževski pojedinačni glas, za razliku od kurijalnog glasa, predata...
Votum zavet, obećanje; glas koji se daje za nešto, protiv nečega; glasanj...
Votka popularne ruska rakija. ...
Sve reči na slovo v