Skip to main content

Votum kurijatum

Šta znači Votum kurijatum


Votum kurijatum značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Votum kurijatum (latinski votum curiatum) ukupan, zajednički glas; isto znači i kurijski glas.

Reč Votum kurijatum napisana unazad: mutajiruk mutov

Votum kurijatum se sastoji od 15 slova.

sta je Votum kurijatum

Slično:
Šta znači Votum kurijatum ukupan, zajednički glas; up. kurijski glas. ...
Šta znači Votum konzultativum prav. savetodavni glas....
Šta znači Votum decizivum prav. odlučujući glas....
Šta znači Votum virile kneževski pojedinačni glas, za razliku od kurijalnog glas...
Šta znači Votum zavet, obećanje; glas koji se daje za nešto, protiv nečega...
Šta znači Votka popularne ruska rakija. ...