Skip to main content

Votum kurijatum značenje

šta znači Votum kurijatum

Na latinici: Definicija i značenje reči Votum kurijatum (latinski votum curiatum) ukupan, zajednički glas;isto znači i kurijski glas.

Reč Votum kurijatum sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. вотум цуриатум) укупан, заједнички глас; уп. куријски глас.


Votum kurijatum ukupan, zajednički glas; up. kurijski glas. ...
Votum konzultativum prav. savetodavni glas....
Votum decizivum prav. odlučujući glas....
Votum virile kneževski pojedinačni glas, za razliku od kurijalnog glasa, predata...
Votum zavet, obećanje; glas koji se daje za nešto, protiv nečega; glasanj...
Votka popularne ruska rakija. ...
Sve reči na slovo v