Skip to main content

Votum virile značenje

šta znači Votum virile

Na latinici: Definicija i značenje reči Votum virile (latinski votum virile virilni glas) kneževski pojedinačni glas, za razliku od kurijalnog glasa, predata, gro-fova u starom nemačkom parlamentu.

Reč Votum virile sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. вотум вириле вирилни глас) кнежевски појединачни глас, за разлику од куријалног гласа, предата, гро-фова у старом немачком парламенту.


Votum kurijatum ukupan, zajednički glas; up. kurijski glas. ...
Votum konzultativum prav. savetodavni glas....
Votum decizivum prav. odlučujući glas....
Votum virile kneževski pojedinačni glas, za razliku od kurijalnog glasa, predata...
Votum zavet, obećanje; glas koji se daje za nešto, protiv nečega; glasanj...
Votka popularne ruska rakija. ...
Sve reči na slovo v