Skip to main content

Votum virile

Šta znači Votum virile


Votum virile značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Votum virile (latinski votum virile virilni glas) kneževski pojedinačni glas, za razliku od kurijalnog glasa, predata, grofova u starom nemačkom parlamentu.

Reč Votum virile napisana unazad: eliriv mutov

Votum virile se sastoji od 12 slova.

sta je Votum virile

Slično:
Šta znači Votum kurijatum ukupan, zajednički glas; up. kurijski glas. ...
Šta znači Votum konzultativum prav. savetodavni glas....
Šta znači Votum decizivum prav. odlučujući glas....
Šta znači Votum virile kneževski pojedinačni glas, za razliku od kurijalnog glas...
Šta znači Votum zavet, obećanje; glas koji se daje za nešto, protiv nečega...
Šta znači Votka popularne ruska rakija. ...