Skip to main content

Votum konzultativum značenje

šta znači Votum konzultativum

Na latinici: Definicija i značenje reči Votum konzultativum (latinski votum consultativum)pravo: savetodavni glas.

Reč Votum konzultativum sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: (лат. вотум цонсултативум) прав. саветодавни глас.


Votum kurijatum ukupan, zajednički glas; up. kurijski glas. ...
Votum konzultativum prav. savetodavni glas....
Votum decizivum prav. odlučujući glas....
Votum virile kneževski pojedinačni glas, za razliku od kurijalnog glasa, predata...
Votum zavet, obećanje; glas koji se daje za nešto, protiv nečega; glasanj...
Votka popularne ruska rakija. ...
Sve reči na slovo v