Skip to main content

Votum decizivum značenje

šta znači Votum decizivum

Na latinici: Definicija i značenje reči Votum decizivum (latinski votum decisivum)pravo: odlučujući glas.

Reč Votum decizivum sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. вотум децисивум) прав. одлучујући глас.


Votum kurijatum ukupan, zajednički glas; up. kurijski glas. ...
Votum konzultativum prav. savetodavni glas....
Votum decizivum prav. odlučujući glas....
Votum virile kneževski pojedinačni glas, za razliku od kurijalnog glasa, predata...
Votum zavet, obećanje; glas koji se daje za nešto, protiv nečega; glasanj...
Votka popularne ruska rakija. ...
Sve reči na slovo v