Skip to main content

Votum decizivum

Šta znači Votum decizivum


Votum decizivum značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Votum decizivum (latinski votum decisivum) pravo: odlučujući glas.

Reč Votum decizivum napisana unazad: muviziced mutov

Votum decizivum se sastoji od 15 slova.

sta je Votum decizivum

Slično:
Šta znači Votum kurijatum ukupan, zajednički glas; up. kurijski glas. ...
Šta znači Votum konzultativum prav. savetodavni glas....
Šta znači Votum decizivum prav. odlučujući glas....
Šta znači Votum virile kneževski pojedinačni glas, za razliku od kurijalnog glas...
Šta znači Votum zavet, obećanje; glas koji se daje za nešto, protiv nečega...
Šta znači Votka popularne ruska rakija. ...