Skip to main content

žakar značenje

šta znači žakar

Na latinici: Definicija i značenje reči žakar (fr. jacquard) platnena tkanina izrađena na Žakarovoj mašini.

Reč žakar sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. јацqуард) платнена тканина израђена на Жакаровој машини.


Zakon Zakon je opšti pravni akt države koji u unapred utvrđenom zakonodavnom...
Zakletva Izjava koja potvrđuje postojanje ili istinitost nečega....
Zak stara holandska mera za žito = 83,4 1; holandski naziv za hektolita...
žakonet vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
žaket dugačak muški crni kaput ; kratak ženski gornji kaput; dečji kaputi...
žakerija seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. god., kojoj je bio cilj u...
Sve reči na slovo z