Skip to main content

žakar značenje

Šta znači žakar


žakar

latinica:

Definicija i značenje reči žakar (od francuske reči: jacquard) platnena tkanina izrađena na Žakarovoj mašini.

Reč žakar napisana unazad: rakaž

žakar se sastoji od 5 slova.

sta je žakar

Slično:
Šta znači Zak stara holandska mera za žito = 83,4 1; holandski naziv za ...
Šta znači žakonet vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
Šta znači žaket dugačak muški crni kaput ; kratak ženski gornji kaput; de...
Šta znači žakerija seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. god., kojoj je b...
Šta znači Žakarova mašina mehanički razboj za izradu naročito finih tkanina, nazvan p...
Šta znači žakar platnena tkanina izrađena na Žakarovoj mašini....