Skip to main content

žakar značenje

šta znači žakar

Na latinici: Definicija i značenje reči žakar (fr. jacquard) platnena tkanina izrađena na Žakarovoj mašini.

Reč žakar napisana unazad: žakar i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. јацqуард) платнена тканина израђена на Жакаровој машини.

Slično: 
Zak stara holandska mera za žito = 83,4 1; holandski naziv za hektolita...
žakonet vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
žaket dugačak muški crni kaput ; kratak ženski gornji kaput; dečji kaputi...
žakerija seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. god., kojoj je bio cilj u...
Žakarova mašina mehanički razboj za izradu naročito finih tkanina, nazvan po pronala...
žakar platnena tkanina izrađena na Žakarovoj mašini....
Sve reči na slovo zZnačenje Šta znači