Skip to main content

Zakon značenje

šta znači Zakon

Na latinici: Definicija i značenje reči Zakon Zakon je opšti pravni akt države koji u unapred utvrđenom zakonodavnom postupku donosi Narodna skupština.

Reč Zakon sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: Закон је општи правни акт државе који у унапред утврђеном законодавном поступку доноси Народна скупштина.


Zakon Zakon je opšti pravni akt države koji u unapred utvrđenom zakonodavnom...
Zakletva Izjava koja potvrđuje postojanje ili istinitost nečega....
Zak stara holandska mera za žito = 83,4 1; holandski naziv za hektolita...
žakonet vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
žaket dugačak muški crni kaput ; kratak ženski gornji kaput; dečji kaputi...
žakerija seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. god., kojoj je bio cilj u...
Sve reči na slovo z