Skip to main content

žaket značenje

Šta znači žaket

Na latinici: Definicija i značenje reči žaket (fr. jaque, jaquette) dugačak muški crni kaput (za svečanije prilike); kratak ženski gornji kaput; dečji kaputić.

Reč žaket napisana unazad: tekaž

žaket se sastoji od 5 slova.

Šta je žaket

На Ћирилици: (фр. јаqуе, јаqуетте) дугачак мушки црни капут (за свечаније прилике); кратак женски горњи капут; дечји капутић.

Slično: 
Zak stara holandska mera za žito = 83,4 1; holandski naziv za hektolita...
žakonet vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
žaket dugačak muški crni kaput ; kratak ženski gornji kaput; dečji kaputi...
žakerija seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. god., kojoj je bio cilj u...
Žakarova mašina mehanički razboj za izradu naročito finih tkanina, nazvan po pronala...
žakar platnena tkanina izrađena na Žakarovoj mašini....
Sve reči na slovo zj