Skip to main content

žaket značenje

Šta znači žaket


žaket

latinica:

Definicija i značenje reči žaket (od francuske reči: jaque, jaquette) dugačak muški crni kaput (za svečanije prilike); kratak ženski gornji kaput; dečji kaputić.

Reč žaket napisana unazad: tekaž

žaket se sastoji od 5 slova.

sta je žaket

Slično:
Šta znači Zak stara holandska mera za žito = 83,4 1; holandski naziv za ...
Šta znači žakonet vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
Šta znači žaket dugačak muški crni kaput ; kratak ženski gornji kaput; de...
Šta znači žakerija seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. god., kojoj je b...
Šta znači Žakarova mašina mehanički razboj za izradu naročito finih tkanina, nazvan p...
Šta znači žakar platnena tkanina izrađena na Žakarovoj mašini....