Skip to main content

žaket značenje

šta znači žaket

Na latinici: Definicija i značenje reči žaket (fr. jaque, jaquette) dugačak muški crni kaput (za svečanije prilike); kratak ženski gornji kaput; dečji kaputić.

Reč žaket napisana unazad: žaket i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. јаqуе, јаqуетте) дугачак мушки црни капут (за свечаније прилике); кратак женски горњи капут; дечји капутић.

Slično: 
Zakletva Izjava koja potvrđuje postojanje ili istinitost nečega....
Zak stara holandska mera za žito = 83,4 1; holandski naziv za hektolita...
žakonet vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
žaket dugačak muški crni kaput ; kratak ženski gornji kaput; dečji kaputi...
žakerija seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. god., kojoj je bio cilj u...
Žakarova mašina mehanički razboj za izradu naročito finih tkanina, nazvan po pronala...
Sve reči na slovo z