Skip to main content

Zakletva značenje

šta znači Zakletva

Na latinici: Definicija i značenje reči Zakletva Izjava koja potvrđuje postojanje ili istinitost nečega.

Reč Zakletva sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: Изјава која потврђује постојање или истинитост нечега.


Zaključati Zaključati je glagol koji podrazumeva korišćenje ključa I neke brave....
Zakon Zakon je opšti pravni akt države koji u unapred utvrđenom zakonodavnom...
Zakletva Izjava koja potvrđuje postojanje ili istinitost nečega....
Zak stara holandska mera za žito = 83,4 1; holandski naziv za hektolita...
žakonet vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
žaket dugačak muški crni kaput ; kratak ženski gornji kaput; dečji kaputi...
Sve reči na slovo z