Skip to main content

žakerija značenje

Šta znači žakerija


žakerija

latinica:

Definicija i značenje reči žakerija (od francuske reči: jacquerie) seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. godina:, kojoj je bio cilj uništavanje plemstva (nazvano po nazivu Jacques bonhomme, to jest budalina Žak, kako su plemići prezrivo zvali seljake); otuda: seljačka buna, pobuna siromašnih staleža protiv bogatih.

Reč žakerija napisana unazad: ajirekaž

žakerija se sastoji od 8 slova.

sta je žakerija

Slično:
Šta znači Zak stara holandska mera za žito = 83,4 1; holandski naziv za ...
Šta znači žakonet vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
Šta znači žaket dugačak muški crni kaput ; kratak ženski gornji kaput; de...
Šta znači žakerija seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. god., kojoj je b...
Šta znači Žakarova mašina mehanički razboj za izradu naročito finih tkanina, nazvan p...
Šta znači žakar platnena tkanina izrađena na Žakarovoj mašini....