Skip to main content

Zoičan značenje

Šta znači Zoičan


Zoičan

latinica:

Definicija i značenje reči Zoičan (od grčke reči: zoikos životinjski) životinjski, koji potiče od životinja; životni, koji održava život, koji hrani.

Reč Zoičan napisana unazad: načioz

Zoičan se sastoji od 6 slova.

sta je Zoičan

Slično:
Zoičan životinjski, koji potiče od životinja; životni, koji održa...
Zoilos grčki govornik iz Amfi-pola, u Trakiji, živeo u Š veku pre...
Zoizam život životinja, životni proces kod životinja....
Zoidiofilija vot. prenošenje polena pomoću životinja ; zoidiofilne bilj...
Sve reči na slovo z